Etiketa pro každý den

Jak se nejlépe naučit pravidlům etikety? 
Rozhodně to není žádná věda...

Pravidla etikety si nejlépe osvojíme pomocí častého opakování. Pravidla etikety můžeme přirovnat k řízení automobilu. Pokud budeme auto řídit jednou za měsíc, moc si tuto činnost neosvojíme. Budeme-li však řídit pravidelně každý den, bude z nás brzo zkušený řidič. Takový řidič si pak ladně poradí s jakoukoliv situací, aniž by nad ní musel přemýšlet. 

Na našem blogu naleznete veškeré příspěvky z našeho instagramového profilu. Snažíme se je zde třídit tak, aby byly přehledné a snadno dohledatelné.
S jakýmkoliv nápadem na zlepšení nás neváhejte kontaktovat.

Poděkování

Rádi bychom tímto poděkovali všem, kteří se podílejí na naší tvorbě v roli modelů a vždy si na nás udělali čas.
Bez Vás by byla tato tvorba velice obtížná a dosti monotónní.

Zvláštní poděkování patří panu Ladislavovi Špačkovi za jeho neuvěřitelnou podporu. 
Taktéž děkujeme firmě Bubibubi za projevenou důvěru a příjemnou spolupráci.

Velké díky také patří našim sledujícím a lidem, kteří nás v tomto projektu neustále podporují.

Děkujeme.

Nákupní košík