Citát- Ladislav Špaček

“Ohleduplnost, empatie, takt. To jsou nejvyšší zákony etikety. Ty nás vedou k tomu, abychom se k lidem chovali tak, jak jim je milé a příjemné. Abychom je neuváděli do tísně a vyvarovali se všemu, co by jim mohlo být nepříjemné. Jen tak prožijeme ve štěstí období, které máme souzeno na tomto světě.”Ladislav Špaček